Pierwszy biwak Czternastki w Czarcim Dole koło Ponurzycy, wiosna 1973 r.

Fotografia bardzo złej jakości, ale tylko takie zachowały się z tego okresu.