14 WDH BŁĘKITNA CZTERNASTKA im. Jagi Falkowskiej
 

Witamy w serwisie poświęconym Błękitnej Czternastce
14  Warszawskiej Drużynie Harcerskiej im. Jagi Falkowskiej.

 

Aurelia Walendzik-Boguszewska, Renia,
ur. 14 stycznia 1949 r., zmarła po ciężkiej chorobie 14 września
2008 r."

…Błękitny mnie przywita świt

W miejscu, co nie ma go na mapie

…pójdę tam, gdzie wiedzie szlak

Na połoniny, na niebieskie

Powiezie mnie błękitny wóz

Ciągnięty przez błękitne konie

Przez świat błękitny będzie wiózł

Aż zaniebieszczy w dali błonie…

Błękitna Czternastka to jedna z najstarszych warszawskich drużyn harcerskich, działająca
przez większość swej historii przy żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi
(dziś X LO im. Królowej Jadwigi). Czternastka miewała okresy świetności, będąc wielokrotnie
jedną z najlepszych warszawskich drużyn, miewała także przerwy w działalności, na ogół
wymuszone sytuacją polityczną. Była zawsze Czternastka środowiskiem niezwykłym,
wychowującym harcerki (a od polowy lat 60-tych także i harcerzy) na ludzi nieszablonowych,
gotowych zawsze pomagać innym i zdecydowanie bronić swoich ideałów i wolności ducha.
Takich, którzy zawsze okazują się godnymi BŁĘKITU.

Serwis ten, bardzo skromny na początku, będziemy stopniowo rozbudowywać zamieszczając
tu fotografie, dokumenty, kalendarium i opisy działań Czternastki, sylwetki harcerek i harcerzy Czternastki oraz przedstawiając Patronkę drużyny. Będziemy ukazywać sprawy poważne i zabawne, ale zawsze jakoś dla nas – Czternastaków – istotne, starając się pokazać,
co powodowało, że Czternastka była tak ważna dla nas wszystkich, a Błękit stał się symbolem tego, co w życiu piękne, czyste i nieskrępowane.

Twórcami tego serwisu są osoby związane z Błękitną Czternastką w latach 1973-1983,
a więc w okresie, który otwiera reaktywowanie drużyny po kilkuletniej przerwie
przez dh. Renię Walendzik. Dziesięciolecie to zawiera zmaganie się Czternastki z codziennością
ZHP w gierkowskim PRL-u, rozwój drużyny do rozmiarów parusetosobowego szczepu, działanie
w tzw. harcerskiej opozycji, udział w tworzeniu Niezależnego Ruchu Harcerskiego i rok półkonspiracyjnej działalności w stanie wojennym. Chcemy jednak zamieścić tu (a częściowo
już wykorzystujemy) wszelkie dostępne nam materiały i informacje z całej długiej i bogatej historii Czternastki, od jej powstania w roku 1921, przez okres II Rzeczypospolitej, świetne karty z lat wojny, trudne lata tzw. Polski Ludowej, przez okres „Solidarności” i stan wojenny, po działalność w strukturach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Wszystkich, którzy trafią w internecie na tę stronę i chcieliby podzielić się z nami informacjami
lub udostępnić posiadane materiały dotyczące 14 WDH z każdego okresu jej dziejów,
prosimy o kontakt z Markiem Frąckowiakiem pod adresem:
m.frackowiak@post.pl

Zapewniamy, że wszelkie materiały, które mogą wzbogacić nasz serwis (a przede wszystkim naszą wiedzę o Czternastce) stanowiące dla ich posiadaczy nieraz cenną pamiątkę, zostaną starannie skopiowane i zwrócone właścicielom.

Zamieszczone w tym serwisie materiały zawierają liczne luki spowodowane brakiem informacji i niedostatkami pamięci. Prosimy więc wszystkich Czternastaków o uzupełnienie lub skorygowanie zawartych tu informacji – opisów, relacji, podpisów pod fotografiami.

Prosimy także o kontakt wszystkich dawnych Czternastaków – harcerki i harcerzy, Błękitnych, którzy rozproszyli się w czasie i przestrzeni. My przecież wciąż jesteśmy – pod tym samym Błękitem!
 

/MF, wrzesień 2007/

powrót na początek strony