Obóz nad jez. Czyste, Wdzydze Tucholskie, sierpień 1977 r.
„Wersal” – inscenizacja teatralna (odgrywana tym razem w scenerii kapliczek drogi
krzyżowej w Wielu)