Biwak w Czarcim Dole, październik 1977
Czternastka w drodze z Ponurzycy do Czarciego Dołu (jednego z dwu –
obok Skarbonki – tradycyjnych miejsc biwakowych Czternastki)