Rajd „Pisankowy” w Górach Świętokrzyskich, 16-18 kwietnia 1979 r.

Pod pomnikiem Stefana Żeromskiego siedzą od lewej: Agata Bujnicka (na gościnnych
występach w Czternastce), Piotr Czechowski, Elżbieta Mackiewicz, na nią Andrzej Szczypior,
dalej Jolanta Urban. Uczestnicy rajdu poza kadrem: Marek Czapliński i Marek Frąckowiak.