Karta z życzeniami na Dzień Myśli Braterskiej, 22 lutego 1983 r.