Stempel okolicznościowy z okazji 60 rocznicy odzyskania Niepodległości, 11 listopada 1978 r.