Stempel z obozu wędrownego po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, czerwiec 1979 r.