Stempel z obozu nad jeziorem Szczytno koło Gwieździna, sierpień 1979 r.