LATA 1939-1945
Fotografie pochodzą z pracy "Wojenne dzieje Błękitnej Czternastki"

autorstwa Haliny Glińskiej-Sapalskiej i Ireny Pawlak, Warszawa 1985

(maszynopis w zbiorach Muzeum Harcerstwa).