dział w rozwoju

 Wycieczka rowerowa byłych czternastaków, Lasy Celestynowskie, 18 maja 2008 r.