LATA 1957-1961
Fotografie z pracy "Dzieje Błękitnej Czternastki

XIV Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej" autorstwa Anny Zawadzkiej,

Warszawa 1986 (maszynopis w zbiorach Muzeum Harcerstwa).