Konstytucja biwaku
 

Czternastka miała, oczywiście, różne ważne dokumenty opisujące i normujące jej wewnętrzne życie i wzajemne stosunki między czternastakami, a także nasz stosunek do świata. Zawsze jednak więcej było takich, które rodziły się same (czasem dość niezwykłych), niż tych sztywnych i formalnych. Regulaminy... tak, były, poważnie traktowane, ale zawsze były tylko uzupełnieniem.
Miała Czternastka swą „konstytucję” (pojawi się tu pewnie później), ale znacznie wcześniej powstała – i była zawsze żywa - „konstytucja biwaku”. Czy to znaczy, że ta „wielka” konstytucja była drugorzędna? Nie, to tylko pokazuje znaczenie biwaków w życiu Czternastki. A w konstytucji biwaku i tak jest wszystko, co ważne.
 

Konstytucja biwaku

 1. Biwak jest azylem ludzi wolnych i sprawiedliwych.
 2. Władzą ustawodawczą jest komendant biwaku.
 3. Władzę wykonawczą sprawuje oboźny biwaku.
 4. Wszystkie dobra materialne /papier toaletowy, plecaki, menażki i.t.p./
  są wspólne i czuwa nad nimi kwatermistrz biwaku.*)
 5. Kto sam żre, z innymi się nie podzieli, temu cofnie się trzy razy.
 6. Temu co myśli tylko o sobie - schronienie w namiocie nie będzie udzielone.
 7. Wszystkie kłótnie, spory, złośliwości i inne tego typu sprawy są dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym: pod okiem komendanta biwaku.
 8. Obowiązuje pozytywny stosunek do Małego Księcia, Puchatka, Muminków i krasnoludków.
 9. Nie niszczyć grzybów, strzec się pociągu i wysokiego napięcia!
 10. Do wszystkiego należy odnosić się z optymizmem i dużą dozą wyrozumiałości.
 11. Rozmyślne uchylanie się od pracy jest najgorszym przestępstwem i podlega najwyższemu wymiarowi kary.
 12. System kar i nagród leży w gestii oboźnego biwaku.
 13. Obrażanie się i innych jest surowo wzbronione i grozi śmiercią lub kalectwem.
 14. Wszystkim, którzy wykazują negatywny stosunek do śpiewania - język kołkiem stanie.

*) Nie dotyczy bielizny osobistej i szczoteczki do zębów.
 

Konstytucja biwaku

plik PDF


powrót na początek strony