Czarci Dół, wiosna 1973
Pierwszy biwak odradzającej się Czternastki w Czarcim Dole, wiosna 1973.