Topienie Marzanny
marzec 1974 r.


Obˇz nad jeziorem Grom ko│o Szczytna, sierpie˝ 1974 r.

Biwak w Czarcim Dole, wrzesie˝ 1974 r.