Topienie Marzanny, marzec 1976 r.

„Kupod” – obóz wędrowny na Jurze,
maj 1976 r.