Obóz nad jeziorem Grom koło Szczytna, sierpień 1974 r.

Był to pierwszy samodzielny obóz odrodzonej Czternastki, choć jeszcze w ramach zgrupowania obozów hufca Mokotów. Komendantką obozu była Aurelia Walendzik, jej zastępczynią Zosia Kowalska a oboźnym Andrzej Boguszewski. W dwóch zastępach mieliśmy także harcerki i harcerzy ze 196 WDH, która nie mogła zorganizować samodzielnego obozu.