Sierpień 1975, obóz Kaliska-1

Obóz nad jez. Kaliska koło Białego Boru, sierpień 1975 r.