Topienie Marzanny, marzec 1976 r.
W roku 1976 Marzannę topili¶my ponownie w rzece Czarnej (jak przed dwoma laty),
ale tym razem była to Czarna w pobliżu Strugi.