Biwak w fortach, Goławice nad Wkrą, maj lub czerwiec 1979 r.