Powązki, marzec 1979, pierwsza rocznica śmierci Aleksandra Kamińskiego