„Peda³y-81”, czyli obóz rowerowy 14 WDH-y latem roku 1981