Sierpień 1982, Jura Krakowsko-Częstochowska
Nielegalny obóz „Beczki” - tajnej drużyny kadrowej Błękitnej Czternastki w stanie wojennym.